Matematická soutěž

V pátek 22.3. se žáci naší školy zúčastnili matematické soutěže Klokan.

Výsledky školního kola:

Kategorie Cvrček – 2. a 3. ročník

  1. místo – Jaroslav Drahoš
  2. místo- Tobiáš Matoušek
  3. místo- František Kyncl, Štěpán Kyncl, Barnabáš Hromádko

Kategorie Klokánek – 4.a 5. ročník

  1. místo – Antonie Pešková
  2. místo – Ondřej Buchta
  3. místo – Nick Fidler

Výhercům gratulujeme

 

Pletení pomlázek

Ve čtvrtek 21. března nás ve družině navštívila paní K. Pavlíková, která nám ukázala, jak si uplést pomlázku. Pro děti to byla velká výzva, ale nakonec všechny odešly se svou pomlázkou. Děkujeme paní Pavlíkové za její trpělivost a čas. Děkujeme také panu J. Kynclovi, který šel vyzvednout svého vnuka z družiny a zdržel se s námi na zahradě a pomohl nám tak úspěšně dokončit všechny pomlázky. A v neposlední řadě děkujeme paní K. Buchtové, která nám poskytla velké množství proutků. 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskuteční 11.4.2024

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9. 2017 do 31.8.2018 a které dovrší k 31.8. 2024 šest let. K zápisu se také dostaví děti, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Rodiče donesou s  sebou rodný list dítěte.

Kritéria přijetí:

  • školní zralost
  • trvalé bydliště ve Svratouchu
  • v případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

Odklad začátku povinné školní docházky povoluje ředitelka spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou u zápisu.

Autorské čtení

Před jarními prázdninami nás vše škole navštívil spisovatel Josef Beneš. Ukázal nám, jak v tiskárně vznikala jeho kniha a přečetl nám úryvek z první knížky Meďan a K

oumen na planetě pupkáčů.

Výtvarná soutěž

Školní družina se zapojila do výtvarné soutěže, kterou uspořádalo vydavatelství Čtyřlístek. Děti měly v soutěži výtvarně znázornit, jak vidí svět za 1000 let. Výhercem soutěže se stal Jonáš Kyncl z 2. třídy. Vyhrál knihu Fantastické příběhy Čtyřlístku s podpisem pana Jaroslava Němečka. Jonášovi moc gratulujeme!