Matematická soutěž

Naše škola se zúčastnila matematické soutěže Klokan,

2. a 3. ročník v kategorii Cvrček a 4. a 5. ročník v kategorii Klokánek.

Umístění v naší škole:

2.a 3. ročník

  1. místo : Dominik Klouda
  2. místo : Nick Fidler
  3. místo: Martina Holečková

4.a 5. ročník

  1. místo: Simona Svobodová
  2. místo: Anna Gregorová
  3. místo: Vojtěch Sláma

Všem gratulujeme.

 

Dudačka

  1. 3.

Dnes nás navštívila paní Valentýna Křížová, která nás

seznámila se starobylým hudebním nástrojem – českými dudami.

Poznali jsme lidové písničky na nich hrané a zahráli jsme si různé hry.

Pomocí Morany se nám snad podařilo vyhnat zimu z vysočiny.

Dnešní setkání s paní Valentýnou Křížovou nás naladilo na nadcházející jaro.

 

Svět pod mikroskopem

Dnes 16.3.2022 nás navštívila Bc. Eliška Černíková, studentka Mendelovy univerzity v Brně. Díky ní jsme mohli pozorovat různé věci pomocí mikroskopu (křídlo motýla, kočičí chloupky, hlavičku mravence…). Vše co jsme viděli jsme si zaznamenávali pomocí kresby na papír. Na závěr nám naše dnešní průvodkyně, světem pod mikroskopem, předvedla kouzlo “ hrnečku vař“.

Dnešní den se nám moc líbil . Děkujeme MAS Hlinecko, které nám tento program zprostředkoval.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskuteční 6. dubna 2022

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily o 1.9.2015 do 31.8.2016 a které dovrší k 31.8.2022 šest let. K zápisu se také dostaví děti, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Rodiče donesou s sebou rodný list dítěte.

Kritéria pro přijetí:

  • Školní zralost
  • Trvalé bydliště ve Svratouchu
  • V případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

 

Pokud situace nepovolí zápis do 1. třídy provést prezenčně, budou informace na webových stránkách školy.

Odklad začátku povinné školní docházky povoluje ředitelka spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře..

Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou u zápisu.