Základní škola a mateřská škola Svratouch

Svratouch 237, 539 42 Svratouch

IČO: 70999929

č.ú.: 1624766359/0800

Telefonické spojení

  • ředitelna: 566 662 247 , 777 839 172
  • hospodářka: 566 662 218
  • mateřská škola: 777 839 171

Email

  • ředitelství – skola@svratouch.cz
  • hospodářka – sablikova@svratouch.cz
  • mateřská škola – skolkasvratouch@seznam.cz

třídní učitelé:

1.třída

Mgr. Bc. Iveta Navrátilová – skola@svratouch.cz

2.třída

Mgr. Monika Vodičková – monika.vodickova8@gmail.com

3. třída

Mgr. Lucie Burešová – BuresovaLucka@email.cz

Základní škola a mateřská škola Svratouch poskytuje základní vzdělání; její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Veškeré informace můžete získat v ředitelně školy.

www:

skola.svratouch.cz