Pondělí

Úterý

Keramický kroužek od 14:15 -15:45 – vedoucí kroužku: Monika Zháňalová

Náboženství od 14:00 do 14:45 – Mgr. Irena Pešková

Středa

Keramický kroužek od 14:15 -15:45 – vedoucí kroužku: Monika Zháňalová

Tvoření pro dospělé od 17:00 – 18:30 – vedoucí kroužku Monika Zháňalová

Pátek

Věda nás baví od 13:00 – 14:00 – vedoucí kroužku Jindřich Pešek