Pondělí

Keramický kroužek od 14:15 -15:45 – vedoucí kroužku: Monika Zháňalová

 

Úterý

Náboženství od 14:00 do 14:45

Středa

Tvoření pro dospělé od 16:30 – 18:30 – vedoucí kroužku Monika Zháňalová

 

Hasiči s panem Sáblíkem :  neděle odpoledne