Pondělí

Tvořivý kroužek od 14:00 -16:00 – vedoucí kroužku: Monika Zháňalová

Úterý

Flétna ZŠ od 12:15 (dle rozpisu) – vedoucí kroužku: Iveta Navrátilová

Středa

Tvoření pro dospělé od 16:30 – 18:30 – vedoucí kroužku Monika Zháňalová

Čtvrtek

Náboženství od 13:15 – 14:00 – katechetka Irena Pešková

Hasiči s panem Sáblíkem : sudý týden neděle odpoledne

lichý týden pátek odpoledne