Rozpočet – Základní škola a mateřská škola Svratouch – 2017
Položka Rozpočet
Plyn 150000
Elektřiny 66000
Voda 13000
Čistící prostředky 11500
Údržba programů 26000
Údržby, opravy, revize, služby 50000
Vzdělávání a cestovné 6000
Ceniny, poštovné, poplatky 5000
Mzdy (účetní, náboženství) 170000
Praní prádla 6000
Kancl. Potřeby, publikace, tiskoviny … 10000
Ost. Drobný mat. 20000
Vybavení kuchyně (lednice, hrnce …) 10000
Pojištění majetku 6500
Celkem 550000