24.5.. PŘ – Opakování – Pole (+ poznávačka viz. UČ str. 38 – 42)

3.6. odevzdat Čtenářský deník

 

25.5.

ČJ PS str.22/1, 2, 3 – nové

M UČ str.52/2,9

 

24.5.

ČJ PS str. 37/1, str. 21 – dokončit

D.Ú. ČJ PL str.24/1.část – doplnit chybějící písmena, podtrhnout několikanásobné podměty

M UČ str.51/2, 7, 10, 50/3

 

10.5.

ČJ PL – shoda přísudku s podmětem – sloupek označen šipkou

ČJ PS str. 34/1

M čtvercový papír – tabulka + graf (Cena jednoho muškátu je 69 Kč. Zjistit cenu za 2,3,4,5 muškátů)

PŘIR – živočichové na poli

 

 

30.4.

ČJ PS str.31/1

PL – 3 sloupky – doplň a/o/y

D.Ú. PL – 2.sloupek – Panáci byl_ ze dřeva – vyznačit podmět, přísudek, nad podmět napsat rod, doplnit Y/I/A

M UČ str,36/5, 8, 37/1, 6

 

26.4.

ČJ PL 1. sloupek – podtrhnout podmět, přísudek – do závorky životnost

M UČ str. 36/1b), 36/3

Geometrie UČ str. 22/3,6

 

25.4.

ČJ  NOVÉ UČIVO viz růžová tabulka UČ str. 46 – shoda přísudku s podmětem – UČ str. 47/a) – do Š sešitu vypsat z věty podmět a přísudek, do závorky napsat rod podmětu:

př. Sokoli létali. (r.m.živ.)

M UČ str. 35/2, 3, 7, str. 36/1a) NOVÉ

D.Ú.  M UČ str. 58/5

 

17.4.

ČJ PS str. 29 /3

D.Ú. ČJ UČ str. 43/16 – přepis, vyznačení podmětu a přísudku, šibeničky

M UČ str. 28/3, 30/1, 4, 9

 

16.4.ČJ

PS str. 29/1, 2

M UČ str. 30/9 + zk, dělení desetinných čísel 10 a 100 – nové

D.Ú. M UČ 29/4

 

 

12.4.

ČJ PS str. 28/ 1,3, dole – dokončit podtrhávání podmětů (ne celých vět)

M Geometrie – narýsovat pravidelný šestiúhelník – r kružnice = 3 cm

M PL 2. sloupek + zk – odčítání des. čísel

PŘIR

 

11.4.

ČJ PS str. 28/1, 2, 3

M UČ str. 27/2, 4

M PL cv 1, 2 násobení 10, 10 1000 – Š sešit

D.Ú. PL 1. sloupek – sčítání des. čísel – D sešit

 

19.3.

ČJ PS str. 17 dokončit, str. 18/1

UČ str. 110/5 Š sešit

D.Ú. UČ 112/9 D sešit

M UČ str. 12/11, 13/10 dokončit, 5

 

18.3.

ČJ PS str. 17/1 doplnit y/i – b), c), d)……e), f) – do Š sešitu

M UČ str. 12 /1, 2, 3 dokončit, 6, 8

D.Ú. UČ str. 13/10 – 4 příklady + zk

 

15.3.

ČJ PS str. 16/4,5

M UČ str. 12/1,2

Geometrie UČ str. 7/3,4,5,7

 

14.3.

ČJ PS str. 16/1, 2, 3

M UČ str.8/3, 8, str. 9/7

D.Ú. UČ str. 9/5 – 3 příklady + zk

 

13.3.

ČJ PS str. 14 – dokončit

D.Ú. oprava diktátu, PS lísteček – někteří

 

12.3.

ČJ PS str. 13 – dokončit, str. 14/7

D.Ú. do D sešitu – podmiňovací způsob slovesa VOZIT ve všech osobách (př. 1.os.č.j. (já) nesl BYCH, 2.os.č.j. (ty) nesl BYS – viz tabulka)

M UČ str. 6/2,4, str. 8/9 dokončit, 9/1

 

11.3.

ČJ PS str. 14/2, 4

M UČ str. 6/1, 8, str. 8/1

D.Ú. UČ str. 8/9 – 3 př+zk

 

8.3.

ČJ PS str. 13/1

M UČ str. 5/9, 57/2, 3, 1 – 3.,4.sloupek

Geometrie UČ str.7/1, 2, 3

 

7.3.

ČJ PS str. 11/2,3, str. 12/3, 4

M UČ str. 4/12, str. 5/1, 3, 4, 5

D.Ú. UČ str. 57/1 – 2 sloupky

 

6.3.

ČJ PS str.11/1 c), d)

M UČ str.4/1, 2, 4

 

5.3.

ČJ PS str. 10/4 přepis do Š sešitu, podtrhnout bud.čas

ČJ PS str. 11/1 a), b)

D.Ú. ČJ PL cv. 3 D sešit

M UČ str. 3/5, 13 +zk, 4/1

 

4.3.

M UČ 54/1 vyvození vzorce pro výpočet povrchu kvádru – UČ str. 54/3

M UČ 3.díl str. 3/1,2,4

D.Ú.UČ str. 3/7

 

1.3.

ČJ PS str.10/3, PL cv.1 do Š sešitu – podtrhnout slovesa v budoucím čase

M – PL cv. 1,2 nalevo,1,2,3napravo, PL zakreslit síť krychle ( rozložených 6 čtverců)

 

28.2.

ČJ PS str.10/1, 2 (složený tvar př. budou spát, jednoduchý tvar př. zaspí)

ČJ PL cv 2 – doplnit slovesa ve všech tvarech, cv. 4 – vytvořit čas budoucí

ČJ D sešit – k infinitivům napsat jednoduchý i složený tvar

M UČ str.58/7, 8

M PL – desetinná čísla cv.7,8

 

26.2.

ČJ PS str. 9

ČJ D.Ú. sloupeček – nalepit od D sešitu, vyplnit y/i, do závorky zapsat vzor

M UČ str. 56/1, 4+zk, 2

M PL  Desetinná čísla – cv.5 – a),b), c) – zaokrouhlit na DESETINY

 

22., 23.2.

ČJ PS str. 8, 9/1, 2

ČJ UČ str. 31/22 přepis do D sešitu v 2.osobě, č. jednotného

M UČ str.53/12+zk, str.55/1, 2, 3, 10, 12,

Geometrie – rýsování trojúhelníků  – na rýsovat rovnostranný, rovnoramenný – viz UČ str39/1, rozhodnout cv. 3 (součet každých dvou stran trojúhelníku je větší než strana třetí)

PŘIR – zápis – Park (UČ str.51, 52)

 

21.2.

ČJ PS 8/1 (a – f NE), cv. 1 dole – podtrhnout slovesa, zapsat do tabulky

M

UČ str. 52/1, 4, 5, 53/9

D.Ú. PL cv.6 – škrtnout nuly, které nezmění hodnotu čísla

 

20.2.

ČJ PL cv 1 – přepis do Š sešitu

ČJ D.Ú. 1 sloupek – nalepit od D sešitu, doplnit písmena, napsat vzor do závorky)

M UČ str. 50/2, 3, 5, 51/6, 12

 

19.2.

M UČ str.48/5, 49/6a), b), 10, 11

 

9.2.

ČJ PS str. 6/2 dole

M UČ Geometrie str. 38/1,3

M UČ str.58/1,3,4,7

PŘIR

8.2.

ČJ PS str. 6/2 vrchní, 7/3, 4 – s pomocí tabulky

ČJ D.Ú. PL 1 sloupek – nalepit do D sešitu, vyplnit y/i, do závorky napsat vzor ve správném tvaru (př. mladého)

M UČ str. 45/17, 48/2, 3

 

6., 7.2

ČJ PS str.6/1 nahoře,1 dole, str. 7/5 přepis Š sešit

M UČ str. 40/3, 4, 5, 41/12, 42/3, 43/8

D.Ú. M PL cv 1, 2 D sešit, UČ str. 44/3 D sešit

 

5.2.

ČJ PL cv 1 do Š sešitu – do závorky vzor příd.jména (př. jarního, mladých,…)

D.Ú PL cv.2 – 4 věty do D sešitu – vzor příd.jm. napsat do závorky

M UČ str. 40/1, 3, str. 41/14+zk

 

31.1.

ČJ PS str.4 dokončit, str. 5/2, 3, 5

M

UČ str. 36/3, 1 – číst, cv. 6

UČ str. 37/9,7

D.Ú  PL  – převody jednotek

 

30.1.

ČJ PS str. 5/1a)

PL přepsat do D sešitu slovní spojení – napsat přídavné jméno ve správném tvaru

M UČ str. 34/5 (modelovat pomocí papírových celků, desetin, setin), 35/10, 12

 

29.1.

ČJ PS str.4/5

M UČ str.34/1, 2, 3

M PL 1 sloupek – vyplnit a nalepit (převody jednotek)

 

26.1.

ČJ PS str. 4

M UČ str 33/5 – modeluj a zapiš, cv.9

PŘIR – les (zápis dám v pondělí)

 

25.1.

ČJ PS str.3/1

M UČ str. 32/3, 33/4 – číst a modelovat pomocí vystřihnutého (celek, desetiny, setiny), UČ str.33/11 + zk

 

24.1.

ČJ PS str. 2/3, 3/4 , PL cv 4 – 3 věty do D sešitu, vyznačit příd.jména

M UČ str. 28/8 + zk, 30/1, 31/1

 

23.1

ČJ PS 2.díl  str. 2/1, 2

D sešit – napsat 5 přídavných jmen k podst.jm DŮM, ŠKOLA, PES

 

M

UČ str. 25/3, 4 – pomůcka – RUČIČKA

 

18.1.

D.Ú. M UČ str. 18/9 1.sl.+zk.

 

3.1.2024

M UČ str. 10/4 +zk