český jazyk – učebnice str. 122/1, 122/2 – přečíst si, všimnout si, před kterými spojkami se čárka nepíše

písanka str. 22

matematika – učebnice str. 28/4 – 3. 4. sloupeček

pracovní list – pokud k vám dorazí – jeden sloupeček příkladů na dělení se zbytkem

 

19. 5

český jazyk – psali jsme diktát, opakovali ústně druhy slov

písanka – str. 21

matematika – učebnice str. 27/18 – 6. – 10. příklad

str. 28/4 – dva sloupečky

prvouka – učebnice str. 68, 69/2, v prac. sešitě jsme nepsali

místo angličtiny jsme měli geometrii – učebnice str. 18, probrali jsme celou stranu, – do sešitu jsme rýsovali cv. 2, a přepsali a doplnili znaky u 4. cv.

 

 

18. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 33/2 – doplnili jsme věty pod cvičením: předložky čteme dohromady se jménem, píšeme je odděleně. Předložky nemůžeme skloňovat.

PS 33/3, 33/4

dú: učebnice 126- 127 – naučit se, jak jsou slovní druhy řazeny za sebou

matematika – učebnice str. 28/1, 2

písanka str, 19

 

17. 5.

český jazyk – učebnice str. 121/1, pracovní sešit str. 33/2

učebnice str. 120/6 – do školního sešitu aspoň dva řádky

 

16. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 33/1

matematika – učebnice str. 26/9 – poslední sloupeček

 

13. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 32/3, 4, 5

písanka str. 18

matematika – učebnice str. 26/9 – 3. sloupeček

12. 5.

český jazyk – učebnice str. 120/1 – přečetli jsme, podle zadání psali na tabuli, stejný úkol je také v pracovním sešitě str. 32/1 – stačí doplnit v pracovním sešitě

dú: 32/2

písanka str. 17

matematika – učebnice str. 26/9 jak jsme se učili 2 * 16 = 2 * (10 + 6) = 20 + 16 =  (někdo zvládá už bez postupu psát rovnou výsledky) – 2 sloupečky

 

11. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 31/11

písanka str. 16

matematika – opakování na pracovním listě – nemusíte

prvouka – děti psaly test – člověk,  chybějící budou zkoušeni nebo budou psát také na známky

 

10. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 31/9b, 31/10

matematika – učebnice str. 25/2 – 3. sloupeček,  str. 27/ 18 – pět příkladů se zkouškou

 

9. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 30/6, 7, 8, str. 31/9a

matematika – učebnice str. 25/1, 2 – 2 sloupečky

 

6. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 29/4, 5, 30/ 6 poslední slovo – o čertech

matematika – učebnice str. 6 – celá strana

 

2. 5.

český jazyk – pracovali jsme na koberci, opakovali jsme podstatná jména, přídavná jména

pracovní sešit str. 53/3

matematika – učebnice str. 22/5 – 3 sloupečky

prvouka – učebnice str. 65, 66 pracovní sešit str. 49/11a, 12