Roku 1784 byla ve Svratouch zřízena evangelická škola, jejíž budova dosud stojí a patří k nejstarším stavbám v obci (dnešní Presbyterna). Teprve 58 let nato, tu byla založena škola katolická. Později došlo ke spojení obou škol.

Prvním učitelem byl Vincenc Strniště. Nejprve se vyučovalo přímo v selských staveních, pak děti chodily do školy v čp. 128, poté se vyučovalo ve staré škole v č.p. 218. 30. srpna 1897 se započalo se stavbou nové školní budovy. V ní byl prvním vyučovacím dnem již 17. říjen 1898. Toho roku bylo do školy přijato 249 žáků, což je číslo úctyhodné, ve srovnání s počtem dětí docházejících do svratoušské školy dnes (i přesto, že tehdy se jednalo o žáky 1. – 8. ročníku).

Ve škole se vystřídalo mnoho učitelů, mnohá jména jsou již zapomenuta. Jedno však bude v paměti svratoušských uchováno velice dlouho. Psal se rok 1907, dřina, chudoba, život ze dne na den. Lidé apatičtí, za nimiž nikdo nepřišel, aby zvedl jejich hlavy, povzbudil je a pověděl jim, že může být i jiný život a že je v jejich moci, aby provětrali dusné ovzduší, v němž se horská vesnice zalykala. Až jeden z mála pokrokových lidí, učitel Josef Dušek se pustil s hrstkou obětavců do práce a založil první lidovou knihovnu. Doporučoval, nabízel a sám půjčoval skromná literární díla a získával tak stále větší počet čtenářů, kteří se společně s ním stávali šiřiteli kultury a vzdělanosti. Svratouch se probouzel z hlubokého spánku a najednou viděli zdejší lidé přes kamenité kopce a hučící lesy daleko do světa.

V roce 2001 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a do jejích prostor se přestěhovala také mateřská škola.

V současné době se vyučuje ve 3 třídách 5 ročníků, celkový počet žáků ZŠ je 51.