Škola v pohybu

Škola v pohybu

Ve čtvrtek 20. 2. 2020  v tělocvičně naší školy probíhaly hodiny tělesné výchovy  pod vedením profesionálního trenéra mládeže z Fotbalové asociace České republiky. Žáci prožili zábavnou hodinu,  vyzkoušeli si netradiční pohybové aktivity.

Lyžařské závody

Dnes 24.1.2020 naše škola uspořádala běžecké lyžařské závody.

Počasí nám přálo, závodníci bojovali ze všech sil. Přišla nás podpořit i mateřská školka, která si připravila vlajku.

Všem závodníkům gratulujeme.

Kategorie 1. ročník

  1. místo: Ondřej Buchta
  2. místo: Monika Šírová

Kategorie 2. a 3. ročník

  1. místo: Hana Havlíčková
  2. místo: Anna Gregorová
  3. místo: Dominika Šillerová

Kategorie 4. a 5. ročník

  1. místo: Jan Hauptman
  2. místo Alois Hufnágel
  3. místo: Helena Hauptmanová

Vánoční besídka

v úterý 17.12.2019 se uskutečnila vánoční besídka naší základní školy. Žáci si pro rodiče připravili pásmo pohádek, písniček a tanců. Všem děkuji za spolupráci a přejeme do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Gastrohvězda školních jídelen

V úterý 26.11.2019 naše školní jídelna získala cenu Radního Pardubického kraje zodpovědného za školství „Gastrohvězda školních jídelen“. Předávání se konalo na zahájení porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje na hotelu Jezerka na Ústupkách u Seče.

Cena vyjadřuje uznání kolektivům zařízení školního stravování z Pardubického kraje, které se zasloužily o reprezentaci Pardubického kraje, posiluje uvědomování si příslušnosti k území kraje i k lidem, kteří v něm žijí. Udělováním prestižního ocenění v oblasti školního stravování v Pardubickém kraji usiluje Pardubický kraj a člen Rady Pardubického kraje, radní Pardubického kraje zodpovědný za školství o zvýšení prestiže školního stravování, motivaci kolektivů těchto zařízení a v neposlední řadě také o zvýšení propagace školního stravování v Pardubickém kraji. Smysl ceny je odvozen od smyslu a významu Michelinských restaurací a je postaven na principech nezávislé celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie a mimořádném počinu zařízení školního stravování v oblasti školní gastronomie.

Poděkování náleží vedoucí stravování Radce Sáblíkové a vedoucí kuchařce Ludmile Nádvorníkové.

 

Ozdoby Horní Bradlo

Jeden den nám paní učitelka řekla, že pojedeme na exkursi do Horního Bradla na výrobu vánočních ozdob. Jeli jsme autobusem a seděli jsme na pětce. Přijeli jsme do Horního Bradla a rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna skupina šla malovat vánoční ozdoby, druhá skupina šla na exkursi. Viděli jsme, že se ozdoba musí nafouknout a pak to jde na stříbření. Potom to jde do lakovny, kde se to nalakuje a v jiné místnosti se to nabarví. Ozdoby na stromečku jsou krásné. Dovezla jsem si nádhernou minie a nádhernou fialovou ozdobu.

Barbora Sádovská

Návštěva obory

21.10.2019 jsme navštívili místní oboru s daňky, muflony a jeleny. S sebou jsme vzali různé dobroty (kaštany, jablka, suché pečivo) aby si zvířátka pochutnala. Pro nás všechny to bylo krásné a příjemné dopoledne.