Autorské čtení

Dnes 13. září 2021 se na naší škole konalo autorské čtení s panem Josefem Benešem. Autor knížky „Meďan a Koumen na planetě pupkáčů“ nás s knížkou seznámil, přečetl nám ukázku a odpověděl na otázky žáků. Kdo chtěl mohl si knížku zakoupit.

Pokud by byl ještě zájem můžeme knížky ještě objednat.

Více o knížce najdete na www.fotrovak.cz

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku proběhne 1.9.2021 v 8:00 hodin.

1.ročník – slavnostní zahájení s rodiči v učebně 1. třídy

2. – 5. ročník si vezme přezůvky a aktovku

Hygienická pravidla:

testování žáků 2.- 5. ročníku proběhne 1., 6. a 9. září

testování 1. ročníku proběhne 2., 6. a 9. září

žáci i rodiče si při vstupu do školy dezinfikují ruce

ochrana úst a nosu se používá ve všech společných prostorech

bližší informace budou žákům sděleny třídním učitelem

v případě dotazů můžete volat na telefon:

777839172

Školní oběd


Dnes jsme se  rozloučili s dětmi ze školy a školky Burgrem z mletého hovězího masa a domácími bulkami sypanými sezamem,  s jogurtovým dipem a zeleninovou oblohou. Největší odměnou pro nás byly prázdné talíře.

Dětem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a radosti.

 

Kolektiv školní kuchyně

Den dětí

V úterý 1. června nám počasí konečně přálo a my jsme mohli Den dětí oslavit pohybem na fotbalovém hřišti. Žáci 4. a 5. ročníku pro své mladší kamarády připravili zábavné aktivity a soutěže, mezi kterými nechybělo střílení míče do brány, střelba do plechovek, házení míčků do kruhu apod. Nechyběly ani úkoly, které potrápily naše “mozkové závity“ ve formě hlavolamů, poznávání kvetoucích rostlin a zvířat žijících v naší volné přírodě.  Po splnění všech úkolů na všechny zúčastněné čekala sladká odměna. Žákům 4. a 5. třídy moc děkujeme.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy probíhá on line formou od 12.4.201 do 23.4.2021

Žádost podají rodiče dětí, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015 a které dovrší k 31.8.2021 šest let. Rovněž rodiče dětí, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb./ povoluje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí:

  • Školní zralost
  • Trvalé bydliště ve Svratouchu
  • V případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

Dokumenty:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad (naleznete v dokumentech ke stažení)

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu)

 

 

Vyplněné dokumenty zašlete do 23.4.2021  emailem nebo vložte do poštovní schránky u vchodu do ZŠ.