Vánoce ve školce

Vánoce ve školce.

Ve středu byl slavnostní den. Navštívili jsme bývalé zaměstnance školky, pracovnice obecního úřadu a zazpívali jim koledy a popřáli krásné Vánoce.

Večer jsme  se světýlky byli pozdravit obyvatele DPS, zazpívali koledy u stromečku.

Na závěr jsme rozbalili dárky ve školce.

Přejeme všem krásné Vánoce!

Otevření MŠ

Vážení rodiče, milé děti!
Již brzy se uvidíme! Naše mateřská škola se za zvýšených hygienických opatření dle pokynů MŠMT otevře v pondělí 25.května.
Pokud budete mít o školku zájem, vyplňte čestné prohlášení, které si můžete vyzvednout u dveří do budovy školy a vhoďte do schránky.
Bez tohoto prohlášení nemůže dítě do MŠ nastoupit.
Moc se na Vás a Vaše děti těšíme.

příloha_čestné_prohlášení

ochrana_zdravi_ms

průvodní dopis ministra – MŠ

 

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy ve Svratouchu proběhne  5. a 6.května 2020.

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti          s koronavirem, bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Tiskopisy k vyplnění najdete na webových stránkách školy:

http://skola.svratouch.cz  nebo si je vyzvedněte u vchodu do budovy ZŠ a MŠ Svratouch.

 

Vyplněné tiskopisy vhoďte do schránky u schodiště do budovy ZŠ a MŠ:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • čestné prohlášení k očkování
  • kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu (obě kopie lze poslat ofocené emailem skolkasvratouch@seznam.cz , žádost a čestné prohlášení NE)

 

případně volejte na číslo: 774 80 73 74

Zrušení poplatku v MŠ

Od dubna 2020 rušíme poplatek za školné v MŠ.
Z tohoto důvodu žádáme rodiče dětí, kteří hradí stravné a školné bankovním převodem, aby tyto platby do odvolání zrušili.
Ušetří nám to čas a práci. Děkujeme.

 

Uzavření školy

Základní škola a mateřská škola Svratouch oznamuje rodičům dětí i žáků, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu bude od 16. 3.2020 ZŠ i MŠ uzavřena do odvolání.

Tiskopis žádosti o ošetřovné si mohou rodiče vyzvednout po telefonické domluvě s p. Sáblíkovou (777319954) v pondělí 16.3. 2020