Školní oběd


Dnes jsme se  rozloučili s dětmi ze školy a školky Burgrem z mletého hovězího masa a domácími bulkami sypanými sezamem,  s jogurtovým dipem a zeleninovou oblohou. Největší odměnou pro nás byly prázdné talíře.

Dětem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a radosti.

 

Kolektiv školní kuchyně

Soutěž

Soutěž Obrázky ptáčků od MAS Hlinecko.

Oznamujeme všem, že v soutěži ke Dni země jsme se umístili na krásném 3.místě! Děti dostaly  plno dárečků.

Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali.

Jaro

Jaro se objevilo nejen v přírodě, ale i v mateřské škole. Děti se zúčastnily soutěže ke Dni Země na téma Ptačí budky. Vyráběly různé druhy ptáčků, ptačí budku. Na pomoc jsme vyzvaly i děti, které do školky zatím nemohou. Rády se zapojily, jsou to velké šikulky. Hotovou koláž jsme nafotili a odeslali do soutěže. Také jsme od MAS Hlinecko obdrželi krásnou ptačí budku. Tu nám tatínkové přidělali na strom na školní zahradě. Moc díky.  Teď můžeme s dětmi ptáčky pozorovat při hnízdění a krmení ptáčat. Přejeme krásné jaro a brzké shledání.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy ve Svratouchu proběhne v květnu 2021

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem, bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Tiskopisy k vyplnění najdete na webových stránkách školy:

http://skola.svratouch.cz  nebo si je vyzvedněte u vchodu do budovy ZŠ a MŠ Svratouch.

 

Vyplněné tiskopisy vhoďte do schránky u schodiště do budovy ZŠ a MŠ:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • vyjádření lékaře
  • kopie rodného listu dítěte (přiložit nebo poslat emailem – skolkasvratouch@seznam.cz)

 

Případně volejte na číslo: 774 80 73 74

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy probíhá on line formou od 12.4.201 do 23.4.2021

Žádost podají rodiče dětí, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015 a které dovrší k 31.8.2021 šest let. Rovněž rodiče dětí, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb./ povoluje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí:

  • Školní zralost
  • Trvalé bydliště ve Svratouchu
  • V případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

Dokumenty:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad (naleznete v dokumentech ke stažení)

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu)

 

 

Vyplněné dokumenty zašlete do 23.4.2021  emailem nebo vložte do poštovní schránky u vchodu do ZŠ.

Vánoce ve školce

Vánoce ve školce.

Ve středu byl slavnostní den. Navštívili jsme bývalé zaměstnance školky, pracovnice obecního úřadu a zazpívali jim koledy a popřáli krásné Vánoce.

Večer jsme  se světýlky byli pozdravit obyvatele DPS, zazpívali koledy u stromečku.

Na závěr jsme rozbalili dárky ve školce.

Přejeme všem krásné Vánoce!