Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskuteční 11.4.2024

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9. 2017 do 31.8.2018 a které dovrší k 31.8. 2024 šest let. K zápisu se také dostaví děti, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Rodiče donesou s  sebou rodný list dítěte.

Kritéria přijetí:

  • školní zralost
  • trvalé bydliště ve Svratouchu
  • v případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

Odklad začátku povinné školní docházky povoluje ředitelka spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou u zápisu.