Sauna

Sauna

Starší děti z MŠ mají možnost navštěvovat saunu ve Svratce.

Saunování se jim moc líbí, ve volných chvílích  hrajeme slovní hry, potom následuje odpočinek s relaxací.

Adventní posezení ve třídě Sluníček

Adventní posezení ve třídě Sluníček

 

Ve čtvrtek odpoledne k nám na návštěvu přišli rodiče, strávili jsme spolu velice příjemné odpoledne. Děti udělaly malou ukázku,  z toho co se ve školce naučily, předvedly básničky, písničky a hry. Na závěr jsme společně zazněla vánoční píseň, po které následovala tvořivá dílnička.