Milá MŠ Svratouch.

Děkujeme za dnešní milé zahradničení, velký dík patří MAS Hlinecko!

V úvodu jsme se s dětmi představili a pověděli si, jak (a proč) během dopoledne společně osázíme vyvýšené truhlíky. Jeden s květinami, jeden s bylinami.

Nachystali jsme plochu, umístili truhlíky a postupně vrstvili drenáž, kompost a substrát. Následovala pauza, při které jsme se jako semínko schovali v půdě, začali vystrkovat klíček, stonek, listy a květ, ze kterého vznikly plody, ve kterých jsou semínka. A koloběh může pokračovat.

Zasázeli jsme rostlinky a květiny, společně osázené truhlíky zavlažili a výsledek práce si prohlédli.

V poslední části si mladší děti hráli, s předškoláky jsme nakreslili kořínky, stonek, listy, květ, plody a semínka a znovu si zopakovali celý koloběh u květin i bylin.

Zcela nakonec jsme odhadovali, jaký asi tak bude rozdíl mezi rostlinou a zvířetem. A šlo nám to skvěle!

Vybrané květiny a byliny jsou převážně suchomilné, slunné místo na zahradě MŠ je pro ně ideální.

Děkujeme,

Barbora Krištofová

soutěž MŠ

Městská knihovna v Hlinsku vyhlásila v rámci Týdne knihoven soutěž na téma: „Můj psí hrdina z oblíbené knížky. „Naše školka se soutěže zúčastnila. Gratulujeme Adélce Tiché za 1.místo!!!

Svět pod mikroskopem

Dnes 16.3.2022 nás navštívila Bc. Eliška Černíková, studentka Mendelovy univerzity v Brně. Díky ní jsme mohli pozorovat různé věci pomocí mikroskopu (křídlo motýla, kočičí chloupky, hlavičku mravence…). Vše co jsme viděli jsme si zaznamenávali pomocí kresby na papír. Na závěr nám naše dnešní průvodkyně, světem pod mikroskopem, předvedla kouzlo “ hrnečku vař“.

Dnešní den se nám moc líbil . Děkujeme MAS Hlinecko, které nám tento program zprostředkoval.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskuteční 6. dubna 2022

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily o 1.9.2015 do 31.8.2016 a které dovrší k 31.8.2022 šest let. K zápisu se také dostaví děti, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Rodiče donesou s sebou rodný list dítěte.

Kritéria pro přijetí:

  • Školní zralost
  • Trvalé bydliště ve Svratouchu
  • V případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

 

Pokud situace nepovolí zápis do 1. třídy provést prezenčně, budou informace na webových stránkách školy.

Odklad začátku povinné školní docházky povoluje ředitelka spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře..

Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou u zápisu.