20. 5.

český jazyk – učebnice str. 118 – opakování slovo – slabika – hláska

pracovní sešit str. 21/2

písanka str. 24

matematika – pracovní sešit str. 1/2 – 5

 

19. 5.

český jazyk – psali jsme na známky – doplnit do slov párové souhlásky b, p, d, t

učebnice – str. 99/ 2 – do školního sešitu 2. řádek

matematika – geometrie v novém sešitě str. 5/vysvětlili jsme si a doplnili 2. cvičení

prvouka – učebnice str. 60 – probrali jsme části lidského obličeje a smysly

18. 5.

český jazyk – učebnice str. 99/2 – psali jsme 1. řádek do sešitu

pracovní sešit str. 21/1

matematika – pracovní sešit str. 32/10 – 14

17. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 25/ 1-7, dú: 25/8

ostatní hodiny probíhal preventivní program rizikového chování

 

16. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 20/2

matematika – pracovní sešit str. 32/8, 9

 

13. 5.

učebnice str. 98/2 – cvičení napsat do sešitu

pracovní sešit str. 20/2, doplnit, úkol za a)

písanka  str. 21

matematika – pracovní sešit str. 30/6, 7, 8

 

12. 5.

český jazyk – učebnice str. 98/1 – úkoly pod textem

pracovní sešit str. 20/1, dú: 19/3

 

11. 5.

český jazyk – 97/3, 4 – ústně

matematika – pracovní sešit str. 30/3

prvouka – psali jsme test, chybějící budou zkoušeni

písanka str. 19, 20

10. 5

český jazyk – pracovní sešit str. 19/1,2

matematika – pracovní sešit str. 30/1, 2

 

9. 5.

český jazyk – učebnice str. 97/1, přečíst, úkoly pod textem

97/2 – 1. řádek do sešitu, 2. řádek za dú

matematika – pracovní sešit str. 29/2, 3, 4

prvouka – pracovní sešit str. 59/2 – 6

 

6. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 18/2

matematika – pracovní sešit str. 29/1, str. 32/5, 6, 7

 

5. 5.

český jazyk – učebnice str. 96/3, 4, 5

matematika – geometrie (pracovní list – opakování)

prvouka – učebnice str. 58, pracovní sešit str.  58 – celá, 59/1, test – 11. 5.

 

4. 5.

český jazyk – pracovní sešit str. 18/1, 2 – bez růžového pole

matematika – pracovní sešit str. 32/1 – 4

písanka – str. 30

 

 

3. 5.

český jazyk – učebnice str. 96/1, 96/2 – do sešitu

matematika – opakovali jsme na pracovních listech – násobení, dělení

pracovní sešit str. 28/6

 

2. 5.

český jazyk – uč. str. 93/4 – napsali jsem do sešitu 1. řádek, vyznačili skupiny bě, pě, vě podle zadání,

93/5 a, b ústně

matematika – pracovní sešit str. 27/3, 4, 5

prvouka – učebnice str. 57, pracovní sešit str. 56, 57 – vše