ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZAKLÁDNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE VE SVRATOUCHU

Členové školské rady:

 • Mgr. Zuzana Jančíková  -předseda
 • Jana Kaštánková -člen
 • Martina Tichá-člen

Popis činnosti:

 1. vyjadřuje se k návrhům a uskutečnění vzdělávacích programů
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád,navrhuje jejich změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků v základních školách
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,vyjadřuje se rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávu České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. schází se 2krát ročně,v měsíci únor a září
 10. funkční období člena jsou 3 roky