Lyžařské závody

Ve středu 9.2. 2022 se v naší škole konaly lyžařské závody. Všem, kteří přišli  s lyžařskou výstrojí patří velké ocenění. Bojoval každý ročník zvlášť. Vítězů bylo hodně. A určitě nikdo poražený.  Kdo neměl lyže fandil a povzbuzoval.

Život v pohybu

Život v pohybu

Dnes do školy přijel Martin Kašiar, zkušený trenér z týmu StayHero. Cílem semináře bylo přiblížit dětem život sportovce a inspirovat je k aktivnímu životnímu stylu. Během dopoledne se děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze světa parkouru, zasoutěžily si o kšiltovku a pod vedením trenéra si vyzkoušely některé parkourové prvky.

 

Šipkovana

Zapojili jsme se do Recyklované šipkované, která je dílčí částí celoroční soutěže vyhlášenou v rámci programu Recyklohraní. 

Jednalo se o tradiční Šipkovanou zaměřenou na třídění odpadků, recyklaci elektrospotřebičů a poznávání přírody. 

Žáci čtvrtého a pátého ročníku vytvořili deset úkolů, které postupně podle šipek plnili žáci z nižších ročníků. Prvňáci za splněné úkoly dostávali razítka, druháci a třeťáci vyplňovali tajenku. Na konci šipkované na všechny čekala sladká odměna. 

I přes velký vítr, který plnění úkolů trochu komplikovat, se Recyklovaná šipkovaná zdařila.

 

Autorské čtení

Dnes 13. září 2021 se na naší škole konalo autorské čtení s panem Josefem Benešem. Autor knížky „Meďan a Koumen na planetě pupkáčů“ nás s knížkou seznámil, přečetl nám ukázku a odpověděl na otázky žáků. Kdo chtěl mohl si knížku zakoupit.

Pokud by byl ještě zájem můžeme knížky ještě objednat.

Více o knížce najdete na www.fofrovak.cz