Strašidelné učení

Poslední říjnový den byl věnován strašidelnému učení. Puzzle, lovení a počítání duchů, střelba na ducha, poznávání věcí a potravin po hmatu a čichu, vyrábění a mnoho dalšího. To vše si naši čtvrťáci a páťaci připravili pro ostatní žáky. Vše jsme si po tmě a ve strašidelných kostýmech moc užili.

Uspávání broučků v MŠ

Pomalu přišel podzim, dny se krátí, venku je zima, vítr a déšť. Tak nás s dětmi napadlo, že bychom mohli pozvat rodiče do školky a společně uložit do postýlek všechny broučky, které bydlí kolem školky. Ve středu odpoledne jsme se všichni sešli ve školce, kde jsme si společně vyrobili lampičku, která nám svítila na broučkovou stezku. Cestou jsme potkali spoustu broučků a společně s broučky jsme plnili úkoly. V parku, kde stezka končila, jsme společně písničkou broučky uspali. Všechny děti za odměnu dostaly diplom a marcipánového broučka.

Možná přijde i kouzelník

A on skutečně přišel. V úterý 10. října překvapil se svým zábavným vystoupením kluky i holky z naší školy i školky. Vykouzlil nám králíčka, holoubka, zlaté mince a překvapil nejedním zručně provedeným trikem. Na závěr programu dostal každý žáček i školkáček balónkové 🎈 překvapení podle vlastního přání. Program zaujal nejen děti, ale také paní učitelky.

Primární prevence

Pracovnice žďárské Charity za námi do školy přijely s programem primární prevence Já a třída, Komunikace a tolerance. Pro žáky měly připravené zajímavé aktivity, při kterých se žáci učili vzájemnému porozumění, učili se  naslouchat jeden druhému, pomáhat si.