Jaro

Jaro se objevilo nejen v přírodě, ale i v mateřské škole. Děti se zúčastnily soutěže ke Dni Země na téma Ptačí budky. Vyráběly různé druhy ptáčků, ptačí budku. Na pomoc jsme vyzvaly i děti, které do školky zatím nemohou. Rády se zapojily, jsou to velké šikulky. Hotovou koláž jsme nafotili a odeslali do soutěže. Také jsme od MAS Hlinecko obdrželi krásnou ptačí budku. Tu nám tatínkové přidělali na strom na školní zahradě. Moc díky.  Teď můžeme s dětmi ptáčky pozorovat při hnízdění a krmení ptáčat. Přejeme krásné jaro a brzké shledání.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy ve Svratouchu proběhne v květnu 2021

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem, bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Tiskopisy k vyplnění najdete na webových stránkách školy:

http://skola.svratouch.cz  nebo si je vyzvedněte u vchodu do budovy ZŠ a MŠ Svratouch.

 

Vyplněné tiskopisy vhoďte do schránky u schodiště do budovy ZŠ a MŠ:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • vyjádření lékaře
  • kopie rodného listu dítěte (přiložit nebo poslat emailem – skolkasvratouch@seznam.cz)

 

Případně volejte na číslo: 774 80 73 74