Zápis do mateřské školy ve Svratouchu proběhne v květnu 2021

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem, bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Tiskopisy k vyplnění najdete na webových stránkách školy:

http://skola.svratouch.cz  nebo si je vyzvedněte u vchodu do budovy ZŠ a MŠ Svratouch.

 

Vyplněné tiskopisy vhoďte do schránky u schodiště do budovy ZŠ a MŠ:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • vyjádření lékaře
  • kopie rodného listu dítěte (přiložit nebo poslat emailem – skolkasvratouch@seznam.cz)

 

Případně volejte na číslo: 774 80 73 74