Zápis do 1. třídy probíhá on line formou od 12.4.201 do 23.4.2021

Žádost podají rodiče dětí, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015 a které dovrší k 31.8.2021 šest let. Rovněž rodiče dětí, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb./ povoluje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí:

  • Školní zralost
  • Trvalé bydliště ve Svratouchu
  • V případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

Dokumenty:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad (naleznete v dokumentech ke stažení)

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu)

 

 

Vyplněné dokumenty zašlete do 23.4.2021  emailem nebo vložte do poštovní schránky u vchodu do ZŠ.