Krajské kolo Odznaku všestrannosti

Krajské kolo Odznaku všestrannosti

V pondělí 20.5.2019 se konalo krajské kolo Odznaku všestrannosti pro Pardubický kraj a to v Moravské Třebové. Naši školu reprezentoval Tomáš Vambera, který může ostatním šikovným sportovcům konkurovat. Své schopnosti prokázal v těchto dalších disciplínách: hod míčkem, skok daleký, běh na 60 m, shyby, lehy-sedy a dribling na 2 minuty. Tomáš je velice nadějný sportovec, za jeho výkon mu náleží veliká pochvala!                                                                                                 K.S.