Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskuteční 6. dubna 2022

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily o 1.9.2015 do 31.8.2016 a které dovrší k 31.8.2022 šest let. K zápisu se také dostaví děti, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Rodiče donesou s sebou rodný list dítěte.

Kritéria pro přijetí:

  • Školní zralost
  • Trvalé bydliště ve Svratouchu
  • V případě volných míst, budou přijímány i děti z jiných obcí

 

Pokud situace nepovolí zápis do 1. třídy provést prezenčně, budou informace na webových stránkách školy.

Odklad začátku povinné školní docházky povoluje ředitelka spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře..

Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou u zápisu.

 

Lyžařské závody

Ve středu 9.2. 2022 se v naší škole konaly lyžařské závody. Všem, kteří přišli  s lyžařskou výstrojí patří velké ocenění. Bojoval každý ročník zvlášť. Vítězů bylo hodně. A určitě nikdo poražený.  Kdo neměl lyže fandil a povzbuzoval.