Zápis do 1. třídy

Ve Svratouchu dne 3.4.2019

Do 1. ročníku jsou od školního roku 2019/2020 přijati tito žáci:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09                             

 

                                                        Mgr. Bc. Iveta Navrátilová