Taneční soutěž

Taneční soutěž

V pátek 28.4.2017 se naši žáci zúčastnili taneční soutěže ve Žďáře nad Sázavou. Soutěž každoročně pořádá Active – středisko volného času.

Jedna skupina získala druhé místo a další se umístila na třetím místě. Všem patří poděkování za reprezentaci naší školy. (nejvíce Kamile Kampové za vedení celého tanečního kroužku)

IMG_2414 IMG_2415 IMG_2416 IMG_2417 IMG_2418 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2423 IMG_2424

Matematická soutěž

Matematická soutěž Klokan

V pátek 17.3.2017 se naše škola zúčastnila matematické soutěže s názvem Klokan.

nejlepší řešitelé:

kategorie Cvrček (2. a 3. třída) – 1. místo: Kamila Vamberová

2. místo: Tomáš Vambera

3. místo: Veronika Kynclová

kategorie Klokánek (4. a 5. třída) – 1. místo: Adam Sádovský

2. místo: Radovan Pokorný

3. místo: Vojtěch Jägermann

 

IMG_2370 IMG_2371 IMG_2375 IMG_2376

 

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ

Termín: 19. 4. 2017 od 14:00 do 16.00

Místo konání: Učebna 1. třídy Základní školy a mateřské školy ve Svratouchu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.(Děti narozené od 1. 9. 2010 do 31.8.2011)

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, v případě žádosti o odklad školní docházky – vyjádření pedagogicko psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Počet žáků, které můžeme přijmout: 30

Kritéria pro přijímání žáků:

1) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Svratouch

2) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

Průběh zápisu

Formální část – vyplnění zápisního lístku, přidělení registračního čísla, vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky

 

Praktická část – se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu

 

Divadlo

Hrajeme si s pohádkou

  1. 3. 2017 jsme navštívili sokolovnu ve Svratce, kde jsme viděli divadelní pohádku s názvem „Hrajeme si s pohádkou“.

Inspektor Rampepurďák Dlouhohřívý přichází jako obvykle na kontrolu

do hudební pohádkové školy. Jenomže ve třídě, v které měla probíhat hodina

zpěvu, náhodou chybí vyučující učitelka Anastázie Pohádková……..

A co víc?…….. Záhadou se ocitá v říši lidí.

Další zastávkou byl nově otevřený obchůdek GRAFIK. Byli jsme pozváni paní Hauptmanovou, která nás mile přivítala a ukázala všechno, co její obchůdek nabízí. Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů.IMG_2331 IMG_2337 IMG_2338 IMG_2339 IMG_2340 IMG_2341 IMG_2342 IMG_2343 IMG_2345 IMG_2346 IMG_2347 IMG_2349 IMG_2350 IMG_2351 IMG_2352 IMG_2353 IMG_2354 IMG_2355 IMG_2356

 

Hejtmanův pohár

Vlajka a básnička pro školu

 

Jednou z výzev Hejtmanova poháru bylo vytvoření vlajky nebo praporu pro naši školu. Úkol s radostí splnili žáci 1.-3. ročníku. Druháci a třeťáci vymysleli vlastní básničku s názvem Hejtmanův pohár. Za obě splněné výzvy dostali drahocenné body.

DSCN4833 DSCN4835 DSCN4849

 

 

Hejtmanův pohár

Hejtmanův pohár

 

Naše škola se zapojila do krajské soutěže s názvem Hejtmanův pohár.

Žáci probíhají na čas stanovenou soutěžní dráhu a plní celou řadu dalších úkolů a výzev, o nichž vás budeme průběžně informovat.

13. února je naše škola na úžasném 3. místě!!!! ( To se samozřejmě může rychle změnit.) Vše můžete sledovat na stránkách www.hejtmanuvpohar.cz.

K. Svobodová

Pořadí k 13.2.

 

 

Závody ve sjezdovém lyžování

Závody ve sjezdovém lyžování

V pátek 10. února 2017 jsme se zúčastnili PŘEBORU ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ v lyžařském středisku Hluboká u Trhové Kamenice. Všem zúčastněním patří poděkování za reprezentaci naší školy. Nejlepší ocenění získala Kamila Vamberová – 3. místo v kategorii dívek 1.-3. třída.

IMG_2176 IMG_2177 IMG_2178 IMG_2179 IMG_2180 IMG_2181 IMG_2182 IMG_2183 IMG_2184

Lyžařské závody

Lyžařské závody

Ve středu 11.1.2017 se konaly na naší škole běžecké lyžařské závody. Žáci, kteří si donesli lyže, byli velmi šikovní. Počasí bylo mrazivé a krásně slunečné.

Výsledky:

1.třída

1.místo: Stela Mládková

2.místo: Tomáš Adámek

3.místo: Dominik Brázda

běh na sjezdových lyžích

1.místo: Jan Hauptman

2.místo: Helena Hauptmanová

2.třída

1.místo: Natálie Vtípilová

2.místo: Nikola Hadačová

3.místo: Viola Hejduková

3.třída

1.místo: Tomáš Vambera

2.místo: Kamila Vamberová

3.místo: Adriana Škárková

4.a 5.třída

dívky                                                                       chlapci

1.místo: Nikola Myšková                         1.místo: Tomáš Zrník

2.místo: Elen Mládková                           2.místo: Jan Odvárka

3.místo: Nela Brázdová                            3.místo: Filip Havel

DSC01134 DSC01135 DSC01136 DSC01137 DSC01138 DSC01139 DSC01140 DSC01141 DSC01142 DSC01143 DSC01144 DSC01145 DSC01146 DSC01147 DSC01148 DSC01149 IMG_2108 IMG_2109 IMG_2110 IMG_2112 IMG_2115 IMG_2117 IMG_2119