Exotická zvířata

30.5.2018 nás navštívili kamarádi, kteří doma chovají exotická zvířata. Všechny zvířátka, která vzali s sebou, nám představili a mohli jsme si je osahat. Bylo to pro nás velice příjemné setkání, neboť jsme se dozvěděli různé informace o hadech, chameleónech, štírech atd. Např. čím větší štír, tím méně jedovatý. Určitě nám to všem dalo mnoho.

IMG_3418 IMG_3423 IMG_3424 IMG_3426 IMG_3428 IMG_3429 IMG_3431 IMG_3434 IMG_3435 IMG_3436 IMG_3437 IMG_3439 IMG_3444 IMG_3445 IMG_3450 IMG_3454 IMG_3455 IMG_3458 IMG_3459 IMG_3460 IMG_3461 IMG_3462 IMG_3463

Exkurze ve včelíně

Exkurze ve včelíně

V přírodovědě jsme se učili o včele medonosné, proto jsme využili ochoty a zkušeností včelaře pana Františka Kyncla a 9.5.2018 navštívili jeho včelín. Pan Kyncl nám vyprávěl o životě včel a péči o ně. Předvedl nám, jaké předměty při včelaření používá, vyprávěl nám o životě včelí královny, trubců a včelích dělnic, o tom, jak jsou včely pro přírodu a člověka důležité a užitečné. Všichni jsme pozorně naslouchali, dívali se a ptali se na podrobnosti. Včelích žihadel jsme se bát nemuseli, protože pan Kyncl nám vysvětlil, že od včel žihadlo nedostaneme, pokud jim nebudeme stát v cestě do úlu. Návštěva ve včelíně byla poučná a zajímavá. Panu Kynclovi moc děkujeme. Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ.

IMG_3401 IMG_3402 IMG_3403 IMG_3404 IMG_3405 IMG_3406 IMG_3407

Taneční soutěž

Velká taneční soutěž

 

Celý školní rok probíhá na naší škole tancování pod vedením Katrin Svobodové. Před koncem každého školního roku se pravidelně koná velká taneční soutěž ve Žďáře nad Sázavou, kde se předvedou všechny taneční kroužky z kraje. Tancovalo se v mnoha kategoriích. Naši mladší žáci získali 2. místo ve své kategorii a starší žáci 3. místo. Gratulujeme jim k úžasnému výsledku!

22. května nás ještě čeká taneční akademie ve Svratce, kde se představí týmy z nejbližšího okolí svým rodinám a známým.

IMG_3380 IMG_3382 IMG_3391 IMG_3396 IMG_3398 IMG_3399

Hejtmanův pohár

Hejtmanův pohár

Stejně jako v loňském roce se naše škola účastnila soutěže o Hejtmanův pohár. Soutěž 30.4. skončila. Nyní s napětím čekáme, až se rozdělí poslední body a zveřejní se výsledky soutěže.  Spolu s námi můžete výsledky sledovat na stránkách www.hejtmanuvpohar.cz.

Mc Donald‘s cup

Mc Donald‘s cup

Ve čtvrtek 26.4. naši školu reprezentovali žáci 1. až 3. ročníku na fotbalovém turnaji škol s názvem  Mc Donald’s cup. Tento turnaj probíhá již několik let, avšak letos jsme se ho účastnili i my. Ve Žďáře nad Sázavou nás čekala silná konkurence. Do dalšího kola jsme sice nepostoupili, ale celý den jsme si náramně užili a budeme se těšit na další podobné zážitky a zkušenosti.

IMG_3356 IMG_3357 IMG_3359 IMG_3360 IMG_3361 IMG_3362 IMG_3363 IMG_3368 IMG_3369

Zápis do 1.třídy

Ve Svratouchu dne 20.4.2018

Do 1. ročníku jsou od školního roku 2018/2019 přijati tito žáci:

1/18                7/18

3/18                8/18

4/18               9/18

6/18                                                 

 

                                                        Mgr. Bc. Iveta Navrátilová

IMG_3332 IMG_3333 IMG_3334 IMG_3337 IMG_3338 IMG_3339 IMG_3340 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3346 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3349 IMG_3350

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ

Termín: 18. 4. 2018 od 14:00 do 16.00

Místo konání: Učebna 1. třídy základní školy a mateřské školy ve Svratouchu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.(Děti narozené od 1. 9. 2011 do 31.8.2012)

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, v případě žádosti o odklad školní docházky  – vyjádření pedagogicko  psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Počet žáků, které můžeme přijmout: 30

Kritéria pro přijímání žáků:

1) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Svratouch

2) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

Průběh zápisu

Formální část – vyplnění zápisního lístku, přidělení registračního čísla, vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky

 

Praktická část – se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu

 

 

Bledule

Bledule

Paní Kaplanová nám nabídla, že nás zavede na místo, kde se rostou bledule. Této nabídky jsme využili a za příznivého počasí vyrazili do nedalekého lesa. Asi po hodině chůze se před námi objevil nevídaný pohled na tisíce krásných bledulí. Byl to úžasný zážitek.

20180412_100907 20180412_100921 20180412_101145 20180412_101230 20180412_101240 20180412_101400 20180412_101457 20180412_101525 20180412_101644 20180412_101652 20180412_101737 20180412_101855 20180412_102314