Mc Donald‘s cup

Mc Donald‘s cup

Ve čtvrtek 26.4. naši školu reprezentovali žáci 1. až 3. ročníku na fotbalovém turnaji škol s názvem  Mc Donald’s cup. Tento turnaj probíhá již několik let, avšak letos jsme se ho účastnili i my. Ve Žďáře nad Sázavou nás čekala silná konkurence. Do dalšího kola jsme sice nepostoupili, ale celý den jsme si náramně užili a budeme se těšit na další podobné zážitky a zkušenosti.

IMG_3356 IMG_3357 IMG_3359 IMG_3360 IMG_3361 IMG_3362 IMG_3363 IMG_3368 IMG_3369

Zápis do 1.třídy

Ve Svratouchu dne 20.4.2018

Do 1. ročníku jsou od školního roku 2018/2019 přijati tito žáci:

1/18                7/18

3/18                8/18

4/18               9/18

6/18                                                 

 

                                                        Mgr. Bc. Iveta Navrátilová

IMG_3332 IMG_3333 IMG_3334 IMG_3337 IMG_3338 IMG_3339 IMG_3340 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3346 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3349 IMG_3350

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ

Termín: 18. 4. 2018 od 14:00 do 16.00

Místo konání: Učebna 1. třídy základní školy a mateřské školy ve Svratouchu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.(Děti narozené od 1. 9. 2011 do 31.8.2012)

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, v případě žádosti o odklad školní docházky  – vyjádření pedagogicko  psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Počet žáků, které můžeme přijmout: 30

Kritéria pro přijímání žáků:

1) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Svratouch

2) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

Průběh zápisu

Formální část – vyplnění zápisního lístku, přidělení registračního čísla, vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky

 

Praktická část – se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu

 

 

Bledule

Bledule

Paní Kaplanová nám nabídla, že nás zavede na místo, kde se rostou bledule. Této nabídky jsme využili a za příznivého počasí vyrazili do nedalekého lesa. Asi po hodině chůze se před námi objevil nevídaný pohled na tisíce krásných bledulí. Byl to úžasný zážitek.

20180412_100907 20180412_100921 20180412_101145 20180412_101230 20180412_101240 20180412_101400 20180412_101457 20180412_101525 20180412_101644 20180412_101652 20180412_101737 20180412_101855 20180412_102314

Velikonoce v EU

Blíží se svátky jara. V každé  zemi EU se Velikonoce oslavují. V různých zemích jsou však jiné tradice. Jak se slaví Velikonoce v celé EU se naše děti dozvěděly na dnešní  zajímavé přednášce. Při závěrečném kvízu si ověřily nově nabyté znalosti.

IMG_3309 IMG_3311 IMG_3313 IMG_3318 IMG_3320

Matematická soutěž

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili celostátní matematické soutěže s názvem Matematický klokan.

Výsledky v kategorii Cvrček (2.-3. ročník)

  1. místo Alois Hufnágel
  2. místo Tereza Procházková
  3. místo Jan Hauptman

Výsledky v kategorii Klokánek (4.-5. ročník)

  1. místo Nikola Myšková
  2. místo Renata Votavová
  3. místo Kamila Vamberová

Všem soutěžícím gratulujeme

IMG_3301 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3306

Maskohraní

Dnes 8.3.2018 se naši žáci účastnili akce s názvem MASKOHRANÍ. Akce se uskutečnila v multifunkčním centru v Hlinsku. Hrála se hra s názvem KINGDOMINO. Tomáš Vambera se umístil na krásném 2. místě.

Naši žáci si mohli vyzkoušet i jiné hry od firmy MINDOK.

Bylo to moc hezké dopoledne.

IMG_3277 IMG_3278 IMG_3279 IMG_3280 IMG_3281 IMG_3282 IMG_3283 IMG_3284 IMG_3285 IMG_3286 IMG_3287 IMG_3288 IMG_3290

Jak se žilo za Otce vlasti

Dne 22.2.2018 nás navštívil Mgr. Stanislav Mikule , který nám udělal přednášku na téma: „Jak se žilo za Otce vlasti“.  Přednáška byla velice naučná a zábavná. Žákům se velice líbila, měli plno dotazů, na které jim bylo zodpovězeno i když některé dotazy byly dosti zapeklité.   Z přednášky jsme si odnesli plno informací, které si určitě budeme pamatovat.  Byly to informace, které jen tak někde nevyčteme.

IMG_3242 IMG_3244 IMG_3249 IMG_3254 IMG_3255 IMG_3264 IMG_3267 IMG_3271