Vánoční besídka

v úterý 17.12.2019 se uskutečnila vánoční besídka naší základní školy. Žáci si pro rodiče připravili pásmo pohádek, písniček a tanců. Všem děkuji za spolupráci a přejeme do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Gastrohvězda školních jídelen

V úterý 26.11.2019 naše školní jídelna získala cenu Radního Pardubického kraje zodpovědného za školství „Gastrohvězda školních jídelen“. Předávání se konalo na zahájení porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje na hotelu Jezerka na Ústupkách u Seče.

Cena vyjadřuje uznání kolektivům zařízení školního stravování z Pardubického kraje, které se zasloužily o reprezentaci Pardubického kraje, posiluje uvědomování si příslušnosti k území kraje i k lidem, kteří v něm žijí. Udělováním prestižního ocenění v oblasti školního stravování v Pardubickém kraji usiluje Pardubický kraj a člen Rady Pardubického kraje, radní Pardubického kraje zodpovědný za školství o zvýšení prestiže školního stravování, motivaci kolektivů těchto zařízení a v neposlední řadě také o zvýšení propagace školního stravování v Pardubickém kraji. Smysl ceny je odvozen od smyslu a významu Michelinských restaurací a je postaven na principech nezávislé celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie a mimořádném počinu zařízení školního stravování v oblasti školní gastronomie.

Poděkování náleží vedoucí stravování Radce Sáblíkové a vedoucí kuchařce Ludmile Nádvorníkové.

 

Ozdoby Horní Bradlo

Jeden den nám paní učitelka řekla, že pojedeme na exkursi do Horního Bradla na výrobu vánočních ozdob. Jeli jsme autobusem a seděli jsme na pětce. Přijeli jsme do Horního Bradla a rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna skupina šla malovat vánoční ozdoby, druhá skupina šla na exkursi. Viděli jsme, že se ozdoba musí nafouknout a pak to jde na stříbření. Potom to jde do lakovny, kde se to nalakuje a v jiné místnosti se to nabarví. Ozdoby na stromečku jsou krásné. Dovezla jsem si nádhernou minie a nádhernou fialovou ozdobu.

Barbora Sádovská

Návštěva obory

21.10.2019 jsme navštívili místní oboru s daňky, muflony a jeleny. S sebou jsme vzali různé dobroty (kaštany, jablka, suché pečivo) aby si zvířátka pochutnala. Pro nás všechny to bylo krásné a příjemné dopoledne.

Návštěva meteorologické stanice

Návštěva meteorologické stanice

Ve čtvrtek 10. října jsme celá škola vyrazili na meteorologickou stanici. Šli jsme a jedno krásné a hloupé kotě šlo s námi, ale málem ho srazilo auto. Když jsme přišli, tak nás uvítal krásný pejsek jménem Jessie, a pak nás uvítal pan Sádovský a ukázal nám vybavení venku. Třeba automatický fotoaparát na padající hvězdy nebo měření kolik je v našem okolí prachu a dokonce i pole na brambory a plevel, ale to není důležité. Potom nás vzal pan Sádovský dovnitř do své kanceláře, kde byl počítač, fotky, tiskárna skříň atd… Ukázal nám kolik je stupňů, jak rychle fouká vítr a i fotky padajících hvězd. Řekl nám, že největší teplo bylo 33 stupňů celsia a nejvíce sněhu napadalo 1, 5, m největší zima byla mínus 30 stupňů celsia. Co mě zaujalo, byl papírek na slunce a to slunce to vypálilo. Bylo to opravdu super a líbilo se mi to.                                                                                Kateřina Kořínková

Výlet na konci školního roku

Náš třídenní pobyt

Náš třídenní pobyt začal v úterý 25.6.2019. V 8:00 hodin pro nás přijel autobus. Cestou jsme se stavili na Veselém kopci a všecko jsme tam prošli, dokonce tam byla přivezena chaloupka ze Svratoucha. Bylo to super, ale hrozné horko. Když jme dojeli k hotelu Imannuel, tak nás paní učitelky přivítaly plakátem „Vítejte v Bradavicích“. Hned jsme se šli vybalovat a rozdělovat do týmů.Týmy byly žluté, červené, modré a zelené. Potom jsme šli hrát hry. Mezi hrami jsme měli oběd a večeři. Večer jsme měli diskotéku ta byla super a pak jsme šli spát. Druhý den začal snídaní. Po snídani jsme šli hrát hry ven. Po obědě nám paní učitelky přichystaly šipkovanou. Když jsme přišli, dostali jsme nápad, že jen tak ze srandy uděláme svatbu, ale nakonec byly rovnou tři. Večer nám paní učitelky přichystaly stezku odvahy. Samozřejmě že nechybělo ani šmírování, kam paní učitelky jdou přichystat stezku odvahy. Byla super. Poslední den jme se balili na odjezd, ale ještě před tím jsme vyhlásili vítěze. Na posledním místě byli žlutí Mrzimor , na třetím místě byli modří Havraspár,  pak přišla chvilka napětí mezi červeným Nebelvírem a mezi zeleným Zmijozelem. Jenom o dva body zvítězili zelení,ale nám to nevadilo. Pak pro nás přijel autobus, ale nikomu se domů nechtělo, protože to bylo moc, moc, moc, moc super. Co se dalo dělat. Přijeli jsme ke škole a už na nás čekali rodiče. Tenhle ten výlet jsme si hrozně mooooooc užili a hezky na něj vzpomínáme.

Katka Kořínková

Atletický čtyřboj

Dne 24.6. 2019 se naše škola zúčastnila Atletického Čtyřboje ve Svratce. Soutěžili jsme v různých disciplínách např.: sprint, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a nakonec závěrečná štafeta. Ve štafetě naše holky doběhli 1. , naši chlapci 2. Celkem jsme vybojovali  krásné 1. místo a získali  Svrateckým putovním pohár. A nakonec sladká odměna.

Beseda s paní Šillerovou

Beseda s paní Šillerovou

23.5 k nám přišla paní Šillerová, která je zdravotní sestra. Vyprávěla nám o první pomoci. Prvně se nás ptala jestli známe telefonní čísla policie,hasičů a záchranné služby. Naštěstí jsme to věděli. Pak nám ukazovala na počítači např. první, druhý a třetí stupeň popálenin a omrzlin . Různě se nás ptala na otázky,potom jsme šli na zem a zkoušeli první pomoc. Na figuríně dýchání z úst do úst, masáž srdce. Dá se říct, že jsme to všecko zvládli. Nakonec odpovídala na naše otázky, Kamča a Denča paní Šillerové poděkovaly a řekly, že může přijít zase.

Káťa Kořínková