Život v pohybu

Život v pohybu

Dnes do školy přijel Martin Kašiar, zkušený trenér z týmu StayHero. Cílem semináře bylo přiblížit dětem život sportovce a inspirovat je k aktivnímu životnímu stylu. Během dopoledne se děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze světa parkouru, zasoutěžily si o kšiltovku a pod vedením trenéra si vyzkoušely některé parkourové prvky.

 

Šipkovana

Zapojili jsme se do Recyklované šipkované, která je dílčí částí celoroční soutěže vyhlášenou v rámci programu Recyklohraní. 

Jednalo se o tradiční Šipkovanou zaměřenou na třídění odpadků, recyklaci elektrospotřebičů a poznávání přírody. 

Žáci čtvrtého a pátého ročníku vytvořili deset úkolů, které postupně podle šipek plnili žáci z nižších ročníků. Prvňáci za splněné úkoly dostávali razítka, druháci a třeťáci vyplňovali tajenku. Na konci šipkované na všechny čekala sladká odměna. 

I přes velký vítr, který plnění úkolů trochu komplikovat, se Recyklovaná šipkovaná zdařila.

 

Autorské čtení

Dnes 13. září 2021 se na naší škole konalo autorské čtení s panem Josefem Benešem. Autor knížky „Meďan a Koumen na planetě pupkáčů“ nás s knížkou seznámil, přečetl nám ukázku a odpověděl na otázky žáků. Kdo chtěl mohl si knížku zakoupit.

Pokud by byl ještě zájem můžeme knížky ještě objednat.

Více o knížce najdete na www.fofrovak.cz

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku proběhne 1.9.2021 v 8:00 hodin.

1.ročník – slavnostní zahájení s rodiči v učebně 1. třídy

2. – 5. ročník si vezme přezůvky a aktovku

Hygienická pravidla:

testování žáků 2.- 5. ročníku proběhne 1., 6. a 9. září

testování 1. ročníku proběhne 2., 6. a 9. září

žáci i rodiče si při vstupu do školy dezinfikují ruce

ochrana úst a nosu se používá ve všech společných prostorech

bližší informace budou žákům sděleny třídním učitelem

v případě dotazů můžete volat na telefon:

777839172

Školní oběd


Dnes jsme se  rozloučili s dětmi ze školy a školky Burgrem z mletého hovězího masa a domácími bulkami sypanými sezamem,  s jogurtovým dipem a zeleninovou oblohou. Největší odměnou pro nás byly prázdné talíře.

Dětem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a radosti.

 

Kolektiv školní kuchyně

Soutěž

Soutěž Obrázky ptáčků od MAS Hlinecko.

Oznamujeme všem, že v soutěži ke Dni země jsme se umístili na krásném 3.místě! Děti dostaly  plno dárečků.

Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali.