Poslední týden

Poslední týden školy jsme si moc užili. V piškvorkovém turnaji všechny porazila Terka. V pondělí jsme do školy přišli v pyžamech, úterý patřilo stolním hrám, ve středu jsme shlédli film. Čtvrtek patřil turistice a zmrzlině.

Archeologie hrou

Výtvarná soutěž, Archeologie hrou

V březnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže na téma Památky našeho kraje. V kategorii Skupinová koláž jsme se umístili na 1. a 2. místě.

Dnes 22.6. nám z Národního památkového ústavu přivezli odměnu za výhru a připravili si pro nás edukační program na téma  Archeologie hrou.

V září se můžeme těšit na další část výhry – návštěvu zámku v Litomyšli.

Třídenní pobyt

Náš třídenní pobyt v Dlouhým u Trhové Kamenice byl zaměřen na Pravěk. Žáci se rozdělili do čtyř tlup, ve kterých plnili růžné úkoly –  nástěnná malba v jeskyni, výroba zbraně, lov mamuta ve dne i v noci, rozdělávání ohně,…

Nesměla chybět i noční stezka odvahy, večerní párty nebo výlet na rozhlednu v zubří u trhové Kamenice.

 

 

Dopravní hřiště

Dne 8.6.2023 jsme se s páťáky, čtvrťáky  a prvňáky vydali na dopravní hřiště do Poličky. Vyzkoušeli jsme řadu dopravních prostředků. Naučili jsme se orientovat na silnici, poznávat značky, reagovat na světelné signály.

Výlet jsme zakončili sladkou tečkou v podobě zmrzliny.