Mateřská škola ve Svratouchu byla prvně otevřena po druhé světové válce a to 1. února 1951. Pro její provoz byly zřízeny přízemní místnosti národní školy. Tehdy bylo zapsáno 26 dětí. Až do roku 1954 byla škola bez vlastního vodovodu a voda se nosila z pramenu na návsi. Škola prošla mnohými proměnami a úpravami, neboť dětí neustále přibývalo a ubývalo.

Protože však časem byly podmínky mateřské školy nevyhovující, rozhodli se zastupitelé tehdejšího MNV postavit školu novou v pěkném prostředí vedle fotbalového hřiště. 1. září 1983 byla slavnostně otevřena moderní mateřská škola s velkou zahradou pro 50 dětí a v té době byla dětmi naplněna. Postupně však dětí ubývalo, proto se zastupitelé obecního úřadu rozhodli zrekonstruovat budovu základní školy, mateřskou školu přestěhovat zpět a z budovy mateřské školy zřídit dům s pečovatelskou službou. K 1. září 2001 byla škola slavnostně otevřena. Pro mateřskou školu zde bylo vybudováno jedno oddělení pro 20 dětí. Opět však dětí začalo přibývat, proto se k 1. září 2004 otevřelo druhé oddělení pro 10 dětí. V roce 2005 – 2006 bylo zapsáno 39 dětí. Součástí školy je nevelká zahrada, která však stále není dobudovaná.

Koncepcí naší mateřské školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Také vychováváme a vzděláváme děti se specifickými potřebami a chceme do budoucna rozvíjet děti talentované formou zájmových kroužků. Pracujeme podle nového Rámcového programu a nabízíme kvalitní standardní i nestandardní péči všem dětem naší školy. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se též věnujeme prevenci vadné výslovnosti a výchově řeči. Snažíme se i o maximální spolupráci s rodiči dětí, aby děti byly šťastné a spokojené.