Ve čtvrtek 21. března nás ve družině navštívila paní K. Pavlíková, která nám ukázala, jak si uplést pomlázku. Pro děti to byla velká výzva, ale nakonec všechny odešly se svou pomlázkou. Děkujeme paní Pavlíkové za její trpělivost a čas. Děkujeme také panu J. Kynclovi, který šel vyzvednout svého vnuka z družiny a zdržel se s námi na zahradě a pomohl nám tak úspěšně dokončit všechny pomlázky. A v neposlední řadě děkujeme paní K. Buchtové, která nám poskytla velké množství proutků.