1. září jsme přivítali 12 nových prvňáčků. Všem našim žákům přejeme  úspěšný školní rok.