Dne 6.4. 2022 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy.

K zápisu přišlo 12 dětí.

přijaty byly tyto děti:

01/22,  02/22,  03/22,  04/22,  05/22,  06/22,  07/22,  08/22,  09/22,  10/22,  11/22,  12/22