Zapojili jsme se do Recyklované šipkované, která je dílčí částí celoroční soutěže vyhlášenou v rámci programu Recyklohraní. 

Jednalo se o tradiční Šipkovanou zaměřenou na třídění odpadků, recyklaci elektrospotřebičů a poznávání přírody. 

Žáci čtvrtého a pátého ročníku vytvořili deset úkolů, které postupně podle šipek plnili žáci z nižších ročníků. Prvňáci za splněné úkoly dostávali razítka, druháci a třeťáci vyplňovali tajenku. Na konci šipkované na všechny čekala sladká odměna. 

I přes velký vítr, který plnění úkolů trochu komplikovat, se Recyklovaná šipkovaná zdařila.