Zahájení nového školního roku proběhne 1.9.2021 v 8:00 hodin.

1.ročník – slavnostní zahájení s rodiči v učebně 1. třídy

2. – 5. ročník si vezme přezůvky a aktovku

Hygienická pravidla:

testování žáků 2.- 5. ročníku proběhne 1., 6. a 9. září

testování 1. ročníku proběhne 2., 6. a 9. září

žáci i rodiče si při vstupu do školy dezinfikují ruce

ochrana úst a nosu se používá ve všech společných prostorech

bližší informace budou žákům sděleny třídním učitelem

v případě dotazů můžete volat na telefon:

777839172