Zahájení nového školního roku proběhlo na naší škole 1.9.2020. Do 1. třídy nastoupilo 9 žáků.

Všem přejeme mnoho úspěchů.