Z rozhodnutí státních orgánů začíná postupné otevírání škol

  • od 25. 5. se otevře nepovinná docházka pro mateřskou školu a 1. stupeň a to v omezeném režimu
  • prosíme rodiče, aby ještě jednou odpověděli, zda jejich dítě nastoupí či nikoli. Při předběžném průzkumu jsme došli k závěru, že by mohli nastoupit všichni přihlášení žáci. Informujte nás do 15.5.2020.
  • Informujte nás také, zda vaše dítě bude navštěvovat školní jídelnu
  • Provoz školy:

7:30 – 8:00 – příchod do školy (žáka si vyzvedne zaměstnanec školy, rodiče do školy nevstupují, prosím nechoďte dříve)

8:00 – 11:45 – práce ve skupinách (zatím 1. skupina: žáci 1. ročníku, 2. skupina : žáci 2.a 3. ročníku,          3. skupina : žáci 4.a 5. ročníku)

11:45 – 13:00 – oběd

12:00 – 15:00 – školní družina pouze pro 1. skupinu (1. ročník)

Žáci přijdou do školy v roušce, donesou si alespoň dvě roušky a budou mít sáček na použité roušky. Ve společných prostorech žáci nosí roušku, ve třídě nošení roušek určí učitel.

Před prvním vstupem do školy musí mít žák vyplněné čestné prohlášení, které je v příloze nebo si můžete tiskopis vyzvednout u vstupních dveří budovy školy.

Žáci 1. skupiny potvrdí zda budou chodit do školní družiny.

Žáci, kteří nebudou ve škole, budou nadále dostávat úkoly e-mailem.

ochrana_zdravi_zs

příloha_čestné_prohlášení