V úterý 26.11.2019 naše školní jídelna získala cenu Radního Pardubického kraje zodpovědného za školství „Gastrohvězda školních jídelen“. Předávání se konalo na zahájení porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje na hotelu Jezerka na Ústupkách u Seče.

Cena vyjadřuje uznání kolektivům zařízení školního stravování z Pardubického kraje, které se zasloužily o reprezentaci Pardubického kraje, posiluje uvědomování si příslušnosti k území kraje i k lidem, kteří v něm žijí. Udělováním prestižního ocenění v oblasti školního stravování v Pardubickém kraji usiluje Pardubický kraj a člen Rady Pardubického kraje, radní Pardubického kraje zodpovědný za školství o zvýšení prestiže školního stravování, motivaci kolektivů těchto zařízení a v neposlední řadě také o zvýšení propagace školního stravování v Pardubickém kraji. Smysl ceny je odvozen od smyslu a významu Michelinských restaurací a je postaven na principech nezávislé celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie a mimořádném počinu zařízení školního stravování v oblasti školní gastronomie.

Poděkování náleží vedoucí stravování Radce Sáblíkové a vedoucí kuchařce Ludmile Nádvorníkové.